• fellowship

  fellowship

 • public outreach

  public outreach

 • education

  education

 • Training

  Training

En compliment de l'article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, a continuació s'exposen les dades identificatives de l'empresa.

NOM: Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta

NIF: G-17432592

DOMICILI SOCIAL: Av. França s/n, 9a Planta B, 17007 Girona

TELÈFON: 972 940 282

Aquest lloc web compleix amb allò que estableix la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic i amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i el reglament que la desenvolupa (RD 1720/2007).

Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, so i qualsevol altre material, són propietat de l’ Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (IDIBGI) o d'algun organisme vinculat a aquest, o de tercers que hagin autoritzat l'ús d'aquests continguts a l’ IDIBGI.

Tots els drets estan reservats. Tot accés a aquest lloc web resta subjecte a les condicions següents: Només està autoritzat l'ús personal no comercial. No està permesa la modificació del web ni dels seus continguts. L'IDIBGI no és responsable de la informació que es pot obtenir a través d'enllaços a sistemes externs que no siguin dependents de l’ Institut.

L’ IDIBGI no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l'accés al web o per la impossibilitat d'accedir-hi. En cap cas les "cookies" o altres mitjans de naturalesa anàloga que es puguin utilitzar serviran per emmagatzemar informació que permeti identificar la persona física usuària del web.

Cardiovascular Genetics Center
IDIBGI C/ Dr Castany s/n, Parc Hospitalari Martí i Julià (M-2) 17290, Salt, Girona . Tel: 872 987087 · gencardio.diagnostics@gencardio.com